Sports,Education,Entertainments,Technology and many more

Friday, August 26, 2016

Nepal Police Job Vacancy in ASI


Job vacancy in Nepal Police in ASI Post.

Government of Nepal, Ministry of Home Affairs, Nepal Police Headquarters announces various vacancies for Assistant Sub Inspector of Police (ASI)

First published date: 2073/04/30

Application Fee: Stamp of Rs. 10

Date of Application: 2073/5/12 TO 2073/06/10

Eligibility:

त्रि.वि.वि.वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट उच्च माध्यामिक (१०+२) वा प्रविणता प्रमाण–पत्र तह वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको ।

Age:

दरखास्त फाराम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भई २४ वर्ष ननाघेको, तर खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिने प्रहरी सेवाको प्रहरी कर्मचारीको हकमा ३५ वर्ष ननाघेको, प्रहरी जवान आधारभूत तालिम गरेको प्रमाण–पत्र पेश गर्नु पर्नेछ र बहालवाला श्रेणी विहीन प्रहरी कर्मचारीको हकमा २५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ ।

Other criteria

नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाँय नपाएको ।
मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घनमा सजाय नपाएको ।
राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको ।
आतङ्ककारी संगठनको सदस्य नरहेको ।
उचाई, छाती र तौलः
पुरुषः उचाई घटीमा ५ फिट २ इन्च, छाती नफुलाउंदा ३१ फुलाउंदा ३३ इन्च, तौल कम्तीमा ५० के.जी.
महिलाः उचाई घटीमा ५ फिट, तौल कम्तीमा ४२ के.जी.
आँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएको स्वीकृत चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र पाएको ( परीक्षा सञ्चालनको क्रममा प्रारम्भिक÷विस्तृत÷विशेष स्वास्थ्य परिक्षण परीक्षामा हुने)


Share:

0 comments:

Post a Comment

Connect with us in Facebook

Popular Posts