Sports,Education,Entertainments,Technology and many more

Friday, April 17, 2015

Nepal bidhut pradhikaran job exam center 2072


NEA  Job vacancy Exam Center 2072


Nepal bidhut pradhikaran published the exam center for Written exam for free competition.
नेपालगञ्ज क्षेत्रको परीक्षा केन्द्र परिवर्तन भएको सूचना
बुटवल क्षेत्र तथा अत्तरिया क्षेत्रमा मिति २०७२/०४/२२ गते सञ्चालन हुने तह ४ सहायक लेखापालपदको परीक्षा केन्द्रहरुमा केही हेरफेर भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित सूचना।
खुला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सुचनाShare:

0 comments:

Post a Comment

Connect with us in Facebook

Popular Posts